How to Use iWriter : วิธีสมัคร iWriter และการขอซื้อบทความ เพื่อนำไปต่อยอดใช้ใน website ของเราเอง


How to Use iWriter : วิธีสมัคร iWriter จากเว็ปไซต์ www.iwriter.com และการขอซื้อบทความ เพื่อนำไปต่อยอดใช้ใน website ของเราเอง

ความสามารถของ iWriter และข้อดีของมัน

- สามารถเลือก Project Type คือรูปแบบของโปรเจคโดยจะมีให้เลือ written, re-written, ebook-written คือ ให้เขียนบทความโดยกำหนดหัวข้อให้นักเขียน เขียนบทความโดยมีบทความเดิมอยู่แล้วและต้องการให้นักเขียนเขียนใหม่ขึ้นมาโดยอ้างอิงจากบทความเดิม และเขียนบทความโดยเขียนและออกแบบเขียนแบบ ebook หรือหนังสือ
- สามารถขอซื้อบทความ โดยส่งแบบฟอร์มที่ต้องการไปให้ผู้เขียน เพื่อให้ผู้เขียนติดต่อเขียนบทความ ให้เรา และยังสามารถ Review ก่อนที่จะตัดสิ้นใจซื้อบทความได้
- สามารถเลือก Level ของบทความได้ โดยกำหนดนักเขียนโดยมี่ Start(ดาว) เป็น Rating มีทั้งหมด 5 ดาว
- สามารถกำหนดหมวดหมู่ของบทความได้
- สามารถกำหนดว่าต้องการจำนวน word เท่าไหร่ เช่น 150, 300, 400, 500, 700, 1000, 2000
- สามารถกำหนดภาษาที่ต้องการเขียนได้
- สามารถกำหนด keyword ที่ต้องการให้เขียน
- สามารถกำหนด Style การเขียนได้
- สามารถกำหนดรูปแบบ โดยจะให้นักเขียนเขียนแบบไหน แนวไหน

How to Use Content ? : จะเอาบทความไปทำอะไรละ ?

             บทความที่ได้จะเป็นบทความ Unique Content คือเป็นรูปแบบของบทความที่เขียนขึ้นมาเอง ไม่ซ้ำใคร และ High Quality เป็นบทความที่มีคุณภาพมาก สามารถนำไปต่อยอดโดยนำไปใส่ website ของเราเพื่อให้เว็ปไซต์ของเราสดใหม่ ด้วยบทความที่สดใหม่อยู่เสมอ และเป็นที่ชื่นชอบของ Google ในการทำ SEO ( Search Engine Optimization ) เพื่อให้อันดับดี ๆ และคนเข้า website เราเยอะเราก็มีรายได้จากสิ่งที่เราทำอยู่

1. เริ่มแรกเราถ้ายังไม่มี Account iWriter ให้ทำการสมัครก่อนนะครับตาม Link นี้เลย www.iwriter.com


2. ให้กรอกรายละเอียดการในสมัคร ตามแบบฟอร์มเลยครับ


3. เมื่อสมัครสามาชิกเรียบร้อยแล้วให้ทำการ Login เข้า website : www.iwriter.com โดยปุ่ม Login จะอยู่บนมุมขวาจอ


4. หน้า website ของเราเมื่อทำการ Login เข้ามาแล้ว


5. เริ่มมาเราจะยังไม่มี Balance เงินในบัญชี ให้ทำการเพิ่มเงินในบัญชีของเราก่อนโดยคลิก Add Money


6. เมื่อเข้ามาหน้าต่างนี้แล้ว ที่ Menu > Add money ให้ทำการป้อนจำนวนเงินที่ต้องการจะใส่เข้าไปในบัญชีเพื่อทำการซื้อบทความได้ โดยขั้นต่ำอยู่ที่ 10$ เมื่อใส่เงินที่ต้องการแล้วก็กด Submit >>


7. เมื่อถึงหน้าจ่ายเงินแล้วก็จะเป็นรูปแบบจ่ายเงินโดย Paypal เท่านั้น !!  ถ้าใครยังไม่มีบัญชี ก็สามารถสมัครได้ทันที


8. เมื่อจ่ายเงินเสร็จแล้วให้กลับมายังหน้า Home และคลิกที่ Menu > Request articles to be written เพื่อทำการขอซื้อบทความ9. มาถึงหน้า Submit a new project เพื่อขอส่งแบบฟอร์มเพื่อซื้อบทความรายละเอียดดังนี้

Project type : รูปแบบของโปรเจค Have articles written, Have articles re-written, Have an ebook written ก็คือแบบแรกคือเขียนบทความขึ้นมาใหม่โดยนักเขียนจะเขียนขึ้นมาใหม่เอง แบบที่สองจะเป็นการเขียนโดยเรามีบทความอยู่แล้ว และนำบทความนั้นมาเรียบเรียงเขียนขึ้นมาใหม่โดยนักเขียน และแบบสุดท้ายเป็นการเขียนโดยจะเน้นไปทางเขียน ebook หรือหนังสือ
Project description : เป็นคำอธิบายของโปรเจคหรือหัวข้อนั้นเอง
Category : หมวดหมู่ของโปรเจค
Article length : ความยาว Word หรือคำ
Article language : เลือกภาษาบทความที่ต้องการให้เขียน
Submit to : เลือก Rating ของนักเขียนโดยมีสูงสุดที่ 5 ดาว และค่าบทความจะขึ้นอยู่กับนักเขียนด้วย
Keyword(s) : ใส่ Keyword ที่ต้องการรูปแบบแบบเป็น keyword1,keyword2,keyword3 ถ้าต้องการ keyword ใหม่ให้วรรคบรรทัด ราคาบทความก็จะขึ้นอยู่กับ keyword บรรทัดใหม่นี้ด้วย
Total project cost : จำนวนเงินที่ต้องจ่ายให้กับนักเขียนทั้งหมดต่อโปรเจคนี้
Writing style : รูปแบบการเขียนหรือ Style การเขียน Friendly tone เป็นการเขียน Free Style ของนักเขียนเอาไว้เขียนบทความที่ไม่ต้องการอะไรที่เป็นหลักการมากนัก การเขียนแบบ Professional tone จะเป็นการเขียนในแนวมีหลักการ ในเชิงวิชาการ
Article purpose : วัตถุประสงค์ที่ต้องการนำบทความนี้ไปใช้ นำไปใช้เพื่ออะไร ถ้าไม่ต้องการให้ยุ่งยากก็ใส่ว่า "Applied use to my webiste." หรือ "This is my website" แล้วแต่เรา
Special Instructions : ใส่รูปแบบที่ต้องการให้นักเขียน เขียนบทความของเรา เช่น ต้องการให้เขียน การลดความอ้วน วิธีกินอาหารให้ถูกหลัก แล้วแต่เรากำหนด
Submit project to a list of writers : ถ้าเรารู้จักนักเขียน หรือชื่นชอบนักเขียนคนไหนสามารถระบุได้ว่าจะให้นักเขียนคนไหนเขียนบทความ หรือ "ปล่อยว่าง" ไว้เพื่อเลือกนักเขียนทั้งหมด

เมื่อทำการกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วให้กด Submit Project >> เพื่อเสร็จสิ้น


10. เมื่อเราส่งคำขอซื้อบทความไปเรียบร้อยแล้ว ให้กลับมาหน้า Home และดูที่ Menu > Statistics for Clients

- Articles requested : เมื่อเราทำการส่งแบบฟอร์มขอซื้อบทความเรียบร้อยแล้วจะมีคำขอขึ้นอยู่ตรงนี้ สามารถกด View >> เพื่อดูรายละเอียดที่เราได้ทำการสั่งไปได้
- Articles being written : เมื่อเราส่งแบบฟอร์มสั่งซื้อบทความไปแล้ว เมื่อนักเขียนรับงานเขียนของเราแล้ว และสำเร็จพร้อมส่งให้เราแล้วก็จะขึ้นตรงนี้ สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดได้
- Articles completed : เป็นรายละเอียดของบทความที่เราไปสั่งซื้อและจ่ายเงินไปเรียบร้อยแล้ว
- Articles not complete : บทความที่ยังส่งไม่สำเร็จ หรือมีปัญหา


11. เมื่อเรากรอกแบบฟอร์มสั่งซื้อบทความไปเรียบร้อยแล้ว จะขึ้นอยู่ที่ Articles being written เราก็สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่ได้สั่งไป เมื่อบทความเราเสร็จเรียบร้อย ก็จะมีข้อความมาที่ Inbox จะมีข้อความบอกว่านักเขียนได้ส่งบทความมาให้แล้วเราก็คลิกเข้าไปดู

12. เมื่อคลิกเข้าไปดูแล้วจะโชว์รายละเอียดของบทความที่เราได้สั่งไป และคลิก Review article >> เพื่อดูบทความ


13. ถึงตรงนี้ เราสามารถดู Review ของบทความเราได้โดย กด Approve เมื่อเราตัดสิ้นใจที่จะเอาบทความนี้แล้ว หรือถ้ายังไม่พอใจไม่ถูกใจสามารถ Request rewrite ให้เขียนใหม่ได้ หรือ Reject


14. เมื่อเราพอใจกับบทความแล้วจ่ายเงินเรียบร้อยเราก็มา Download บทความของเราได้ และยังมีบทความแบบ spin tags เช่น {1|2|3} เพื่อนำไปใช้งานต่อไป